Działalność doradców restrukturyzacyjnych

Działalność doradców restrukturyzacyjnych będzie nadzorowana przez ministra sprawiedliwości – zakłada skierowany do uzgodnień międzyresortowych projekt noweli ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Proponuje też m.in. nowe zasady wyznaczania funkcji doradcom w postępowaniu sądowym.

jak czytamy w komunikacie nadesłanym PAP z Ministerstwa Sprawiedliwości, resort przygotował projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom i wprowadza skuteczny nadzór ministra sprawiedliwości nad ich działalnością. Poinformowano, że w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.

Resort wyjaśnia, że doradca restrukturyzacyjny to zawód ważny nie tylko dla bezpieczeństwa systemu gospodarczego, ale także dla pojedynczych obywateli. „Spośród doradców restrukturyzacyjnych wyznaczani są przez sądy nadzorcy, zarządcy bądź syndycy przedsiębiorstw przechodzących skomplikowane procesy restrukturyzacji lub upadłości. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się również sprawami związanymi z upadłością konsumencką, a więc dotyczącymi osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej” – napisano w informacji prasowej.

Jak podkreśla resort, zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest zawodem zaufania publicznego. „W obowiązującym do tej pory prawie brakuje regulacji, które w pełni gwarantowałyby wysoki standard pracy doradców restrukturyzacyjnych” – czytamy w komunikacie.

Projekt noweli przewiduje nowe zasady wyznaczania doradcom funkcji w konkretnym postępowaniu sądowym. W myśl nowych przepisów sąd będzie musiał uwzględniać liczbę spraw, które doradca aktualnie prowadzi. „Chodzi o to, by nadmierne obciążenie sprawami nie przekładało się negatywnie na terminowość i sprawność czynności podejmowanych przez doradcę. Wymogiem dla sądu będzie też branie pod uwagę doświadczenia danego doradcy, jego dodatkowych kwalifikacji i specjalizacji” – czytamy w informacji prasowej.

W myśl projektu, wśród licencjonowanych doradców wyłonieni zostaną specjaliści z największym doświadczeniem, którzy będą zajmować się skomplikowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Uzyskają oni tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, a lista takich doradców będzie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. „Tylko oni będą mogli być nadzorcami, zarządcami i syndykami w przedsiębiorstwach większych niż średnie” – wskazał resort.

Zmiany – jak podkreśla MS – mają na celu ograniczenie przypadków niewłaściwego prowadzenia skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez osoby, które przez brak doświadczenia, mogą doprowadzić do poważnych komplikacji. Rozwiązanie to nie ogranicza jednak dostępu do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, a jedynie wprowadza kryteria właściwego doboru osób do prowadzenia trudniejszych spraw, tak aby właściwie chronić interesy uczestników postępowania.

Projekt przewiduje także stworzenie listy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, a także interesów społecznych i gospodarczych państwa. W przypadku tych przedsiębiorstw, o ile przechodziłyby proces restrukturyzacji lub upadłości, minister sprawiedliwości uzyskałby uprawnienie do wskazywania dwóch kandydatów, spośród których sąd miałby obowiązek powołać jednego jako nadzorcę, zarządcę lub syndyka.

Ponadto minister sprawiedliwości uzyskałby zwierzchni nadzór, niezależny od nadzoru sądowego, nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych. „Mógłby zawiesić lub cofnąć licencję doradcy, który uporczywie lub w sposób rażący narusza prawo przy wykonywaniu swoich czynności” – wskazano w komunikacie MS. Będzie to jednak wymagać uprzedniego wysłuchania doradcy oraz przeprowadzenia wizytacji lub lustracji jego działalności, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zgodnie z nowymi przepisami minister sprawiedliwości miałby uzyskać prawo wglądu do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych przez danego doradcę.

Jak podkreśla resort sprawiedliwości, proponowane rozwiązania dopełnią nadzór sądowy i pozwolą na skuteczne eliminowanie przypadków, w których reakcja sądów na nieprawidłowe funkcjonowanie doradców jest niewystarczająca lub spóźniona, z czym mogą wiązać się nieodwracalne konsekwencje finansowe.

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *