Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki jest zagadnieniem bardzo istotnym. Żeby je właściwie wyjaśnić należy zacząć od przypomnienia, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od wspólników podmiotem prawa. Oznacza to w dużym skrócie, że jeśli spółka zaciąga jakiś dług – to dłużnikiem jest spółka, a nie wspólnicy.

Co więcej wierzyciel spółki nie może żądać od wspólników zapłaty swojej wierzytelności przysługującej mu wobec spółki. Stosownie bowiem do zasad ustalonych w kodeksie spółek handlowych wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania tej spółki. Z drugiej jednak strony, jeśli spółka uzyska jakieś dochody ze swojej działalności, to wspólnicy mogą wypłacić je ze spółki jako dywidendę.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli inwestycja, dla której spółka została utworzona się uda, to wspólnicy podzielą między siebie zyski. Natomiast w przypadku gdy inwestycja się nie powiedzie a spółki zbankrutuje, to i tak wspólnicy nie będą odpowiedzialni za powstałe długi spółki. W takiej sytuacji z ekonomicznego punktu widzenia wspólnicy stracą tylko to, co zainwestowali w samą spółkę. Założenie spółki z o.o. to szansa na zysk wraz z minimalizacją skutków ryzyka ewentualnego niepowodzenia.

Co więcej, taki sposób ukształtowania zasad dotyczących działalności spółki z o.o. jest wręcz zachętą do wszelkiego rodzaju nieuczciwych koncepcji. Wystarczy przecież utworzyć spółkę, zaciągnąć pożyczki, wypłacić zdobyte w ten sposób środki pieniężne wspólnikom, a potem niech sobie spółka bankrutuje.

Do tego momentu wydaje się, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to prawdziwa żyła złota. Kodeks spółek handlowych nieco jednak psuje tę piękną wizję.

Trzeba przypomnieć, że w spółce z o.o. oprócz wspólników tworzących wspólnie zgromadzenie wspólników występują również inne osoby tworzące inne organy, za pomocą których działa spółka. Chodzi o zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną i członków tych organów. Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie dotyczy rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Jak jednak łatwo się zorientować dotyczy ona członków zarządu spółki.

Zgodnie z odpowiednim przepisem kodeksu spółek handlowych w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Oznacza to, że pod pewnymi warunkami wierzyciel spółki może sięgnąć bezpośrednio do osobistego majątku członka zarządu i z tego majątku uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. Jest to zatem odpowiedzialność bardzo surowa dla członków zarządu.

Spółka musi mieć zarząd. Jego ustanowienie jest jednym z warunków jej zarejestrowania. Z kolei w wypadku gdy w toku działalności spółki z jakichś powodów dojdzie do sytuacji, w której spółka z o.o. nie będzie posiadała zarządu, to sąd ustanowi dla niej kuratora, który albo postara się o ustanowienie zarządu, albo przeprowadzi likwidację spółki. Nie można zatem tak zbudować spółki z o.o., żeby całkowicie wyeliminować odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Z powyższego wynika, że główne ryzyko niepowodzenia inwestycji, dla realizacji której powołano spółkę z o.o. nie jest ponoszone przez wspólników, lecz właśnie przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeważnie w małych spółkach często zdarza się, że skład zarządu pokrywa się w całości lub w większej części ze składem wspólników. W takiej sytuacji członków zarządu nie chroni status wspólnika. Innymi słowy, to że członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. nie zmienia faktu, że odpowiada on za zobowiązania spółki tak samo, jak każdy inny członek zarządu, w szczególności taki, który wspólnikiem nie jest

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *