Opłaty Sądowe – Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 Rodzaje spraw

 Wysokość opłaty

prawo pracy – apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 30 zł

prawo pracy – jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych,
pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową

 

zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez
Sąd pracy
i ubezpieczeń społecznych – wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi
kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 3

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *