Opłaty Sądowe – Wysokość opłat w częściach ułamkowych

 Rodzaj spraw

 Wysokość opłat

sprzeciw od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu
zapłaty

 1/2

pozew w postępowaniu nakazowym oraz pozew w elektronicznym postępowaniu
upominawczym z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu
uproszczonym

 1/4

interwencja uboczna;
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

 1/5

Opłatę pobiera się od:

1. pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego
w postępowaniu nakazowym;
2. powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko
nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.

 3/4

Uwagi: Powyższa opłata, nie może wynosić mniej niż 30 zł.
Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się
odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 zł.

POWRÓT

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *