Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw gospodarczych

Proceder prania pieniędzy służy pozorowaniu legalnego pochodzenia wartości majątkowych uzyskanych za pomocą różnych rodzajów przestępczej działalności i jako takie stanowi jeden  z przejawów aktywności sprawców zajmujących się przestępczością gospodarczą. W tym obszarze przestępczości obserwowane są najbardziej złożone metody prania pieniędzy, jako że ich sprawcy dysponują wiedzą na temat złożonych mechanizmów finansowych, a proces prania pieniędzy jest nierzadko wpisany w schemat samego przestępstwa gospodarczego stanowiącego dla niego przestępstwo bazowe.
Przestępstwem bazowym może być każde przestępstwo przynoszące sprawcy wymierną korzyść majątkową. Do najczęściej stwierdzanych przestępstw bazowych należą przestępstwa związane  z wyłudzeniami VAT, gdzie proceder ten dotyczy w szczególności obrotu wyrobami elektronicznymi, komponentami biopaliw i metalami szlachetnymi.

Do prania pieniędzy wykorzystywane są instrumenty dostępne w różnych obszarach działalności gospodarczej. Możliwość mieszania środków majątkowych pochodzących z legalnej działalności ze środkami pochodzącymi z działalności przestępczej realizowana jest np. z wykorzystaniem produktów oferowanych przez instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, kantory, itd.), transakcji na rynku nieruchomości, transakcji obrotu surowcami wtórnymi, różnego rodzaju usług prowadzonych z wykorzystaniem uproszczonych form opodatkowania (np. restauracje, solaria, salony kosmetyczne, salony gier).

Z kolei obszary działalności gospodarczej takie jak rynek paliw płynnych i gazowych, obrót złomem i metalami kolorowymi oraz różnego rodzaju usługi (w tym budowlane i inne o wysokiej wartości) wykorzystywane są do przeprowadzania trudnych do wykrycia fikcyjnych transakcji.

Istotnym elementem prania pieniędzy jest często międzynarodowy charakter przestępczej charakter działalności. Przykładowo podmioty dokonujące fikcyjnych transakcji są zarejestrowane na terenie przestępczości  RP, jednak ich właścicielami lub kontrahentami są podmioty z innych państw. Transakcje

finansowe z podmiotami posiadającymi siedzibę lub rachunki w innych krajach wykorzystywane są do przerywania możliwości śledzenia łańcucha transakcji. Nakłada to konieczność zapewniania właściwych rozwiązań w zakresie współpracy międzynarodowej z organami odpowiedzialnymi  w różnych krajach za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, w szczególności w zakresie efektywnej wymiany informacji i stosowania ustalonych standardów.

 Natomiast praniu pieniędzy za pośrednictwem Internetu sprzyjają wirtualne systemy płatności, cyberprzestrzeni  pozostające poza jakąkolwiek kontrolą instytucji finansowych. Nowym zagrożeniem na styku realnych operacji finansowych i cyberprzestrzeni jest wykorzystywanie w procederze prania pieniędzy obrotu wirtualnymi walutami, np. Bitcoins (BTC).

Znalezione obrazy dla zapytania pranie pieniędzy

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *