Przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Z uwagi na różnorodność obszarów, w których może być prowadzona działalność przestępcza  o charakterze gospodarczym, jak również wielość służb, organów i instytucji realizujących działania  w zakresie jej przeciwdziałania i zwalczania, istnieje wiele aktów prawnych regulujących przedmiotową problematykę.

Z perspektywy poszczególnych sektorów rynku kluczowe znaczenie mają dotyczące ich regulacje określające zasady ich funkcjonowania, a także stwarzające prawno-administracyjne mechanizmy służące zapewnieniu prawidłowości obrotu gospodarczego i finansowego. W niektórych przypadkach regulacje te zawierają również przepisy karne (np. ustawa z dnia 19 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawa z 18 października 2006 roku o wyrobie napojów spirytusowych oraz  o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych czy ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Z kolei zadania poszczególnych służb, organów i instytucji realizowane w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym również tej o charakterze gospodarczym zostały zawarte w ustawach kompetencyjnych (np. ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej).

Szczególną rolę w systemie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej pełnią także przepisy odnoszące się do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami  ww. systemu (np. ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych czy określające obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji (np. ustawa z dnia  16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu23). Przepisy penalizujące poszczególne typy czynów zabronionych znajdują się natomiast przede wszystkim w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy25.

 

 

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *