Przestępczość na rynku ubezpieczeń

 

 

 

 

                                              

Przestępczość ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie działania lub zaniechania mające na celu uzyskanie nienależnego odszkodowania, jak również skierowane przeciwko zakładom ubezpieczeń bądź instytucjom ubezpieczeniowym. Zagraża ona bezpieczeństwu funkcjonowania rynku ubezpieczeń, a jej skutki odczuwalne są zarówno przez zakłady ubezpieczeń (straty finansowe),  jak i przez ich klientów (wyższe składki, upadłości firm ubezpieczeniowych).

Dominującymi mechanizmami dokonywania przestępstw na rynku ubezpieczeń są:

Ø  pozorowanie kolizji drogowych, celem wyłudzenia świadczeń bądź odszkodowań;

Ø  pozorowanie kradzieży samochodów, w tym stanowiących własność banków i firm leasingowych (np. w przypadku zagrożenia spłaty kredytu na skutek gorszej sytuacji finansowej kredytobiorcy);

Ø  usiłowanie i wyłudzanie odszkodowań w związku z umyślnie powodowanymi pożarami;

Ø  wyłudzenia świadczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczeń wypadkowych lub ubezpieczeń na życie, na podstawie upozorowanych bądź zaaranżowanych zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową (celowe uszkodzenia ciała, fałszywe akty zgonu);

Ø  pobieranie odszkodowań z kilku zakładów ubezpieczeń za tę samą szkodę;

Ø  zawyżanie kosztów napraw poprzez wykorzystywanie fałszywych bądź poświadczających nieprawdę rachunków z zakładów naprawczych,

Ø  zawyżanie wartości ubezpieczonych obiektów (nieruchomości, samochodów i innych dóbr ruchomych) i poświadczanie nieprawdy przez agentów celem umożliwienia uzyskania kredytu oraz większego odszkodowania;

Ø  wyłudzanie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wierzytelności handlowych;

Wyłudzenia z tytułu ubezpieczenia działalności gospodarczej, ryzyk finansowych i ubezpieczeń osobowych mogą również wiązać się z założeniem lub przejęciem przez sprawców działalności gospodarczej. W oparciu o przejęty podmiot gospodarczy mogą być dokonywane wyłudzenia

 

 

z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń mienia od ognia i kradzieży, ubezpieczeń gospodarczych i ryzyka finansowych oraz ubezpieczeń osobowych

Aktualnie obserwuje się wzrost zainteresowania i większą aktywność zorganizowanych grup przestępczych, specjalizujących się w oszustwach ubezpieczeniowych. Grupy te posługują się wypracowanymi metodami i potrafią równocześnie działać w wielu zakładach ubezpieczeń.

Podobny obraz

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *