Przestępczość podatkowa, w szczególności dotycząca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

  Przestępczość podatkowa polega zarówno na unikaniu terminowej lub pełnej zapłaty podatków w należnej wysokości, jak również na uzyskiwaniu nienależnych zwrotów podatku. Z uwagi  na skalę planowanych wpływów podatkowych szczególne zagrożenie stanowi przestępczość  w obszarze podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

W zakresie podatku VAT przestępczość podatkowa dotyczy w szczególności:

Ø  obrotu wyrobami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (towary akcyzowe są często jednocześnie przedmiotem przestępstw związanych z nieuiszczaniem akcyzy oraz  wyłudzeń nienależnego zwrotu podatku VAT),

Ø  zaniżania podatku VAT do wpłaty w wyniku nieuzasadnionego zwiększania podatku naliczonego (np. fikcyjne faktury oraz zaliczanie do kosztów opodatkowanych wydatków  niezwiązanych z prowadzoną działalnością) lub zaniżania podatku należnego  (np. ukrywanie faktycznych rozmiarów działalności, nieuzasadnione stosowanie obniżonych stawek podatku),

  • unikania zapłaty należnego podatku (np. karuzele podatkowe[1], znikający podatnik[2], niezgłaszanie do opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, nadużycia  w zakresie procedury 42xx[3], obchodzenie cen antydumpingowych),
  • wyłudzania zwrotu podatku VAT w związku z fikcyjnym dokonaniem czynności (np. fikcyjne faktury) uprawniających do występowania o zwrot tego podatku.

[1] Karuzele podatkowe rozumiane są jako fikcyjny przepływ towarów pomiędzy co najmniej dwoma krajami UE lub krajami trzecimi, organizowany w taki sposób, że towary te, zgodnie z ewidencją prowadzoną dla celów podatku VAT, wracają do państw pochodzenia. W rzeczywistości nie są one jednak przemieszczane do poszczególnych dostawców, tak jak to wynika z ww. ewidencji. Odbywa się jedynie fikcyjne (fakturowe) przemieszczanie towarów. Spotykane są także odmiany transakcji karuzelowych, w których towar, jest rzeczywiście przewożony po łańcuchu dostaw w celu upozorowania dostawy. Istota oszustwa polega na wyłudzeniu przez ostatnią firmę podatku VAT (poprzez żądanie zwrotu lub zaniżenie podatku do wpłaty), który nie został zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu przez słupa.

[2] Znikający podatnik rozumiany jest jako niewywiązujący się z obowiązków podatkowych podmiot gospodarczy, zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT, który z potencjalnym zamiarem oszustwa nabywa towary lub usługi,  bądź symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku VAT. Następnie zbywa je z uwzględnieniem podatku VAT, nie przekazując go jednak właściwym organom państwowym. W momencie „zniknięcia” podmiot pozostawia po sobie nieuregulowane kwoty podatku należnego, który jest następnie odliczany przez kolejny podmiot w łańcuchu.

[3] Procedura 42xx rozumiana jest jako dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT, pod warunkiem, że stanowią one przedmiot dostawy wewnątrzwspólnotowej do innego państwa. Do typowych nadużyć w tej procedurze, należą: różnice między ceną zadeklarowaną w dokumentacji importowej a ceną rzeczywistą zapłaconą przez importera, brak rzeczywistej dostawy do innego państwa UE i sprzedaż towaru na czarnym rynku, dostawa towaru do znikających podatników lub kradzież numeru VAT.

 

Najnowsze wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *