Przestępczość na rynku bankowym

Istota przestępstw na rynku bankowym polega na przedkładaniu podrobionego, przerobionego, dokumentów poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnie wypełnianego dokumentu bądź pisemnego

Znalezione obrazy dla zapytania przestępstwa bankowe 2017

oświadczenia o istotnym znaczeniu, w celu uzyskania kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,         akredytywy,     dotacji, subwencji,        potwierdzenia   zobowiązania   wynikającego  z poręczenia lub z gwarancji czy też podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego.

Przestępczość ta obejmuje także niewywiązywanie się z obowiązku powiadamiania właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego lub zamówienia publicznego bądź też na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.

Ofiarami tego rodzaju przestępstw są banki, jednostki organizacyjne prowadzące podobną działalność gospodarczą, a także organy i instytucje dysponujące środkami publicznymi.

Przestępczości na rynku bankowym sprzyjają błędne decyzje o przyznaniu kredytów osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, które są często poprzedzone:

  • składaniem wniosków kredytowych przez osoby legitymujące się sfałszowanymi dokumentami, na podstawie których uzyskiwane są również zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i nr REGON stanowiące podstawę do otwierania rachunku bankowego dla fikcyjnego klienta;
  • składaniem wniosków kredytowych w imieniu firmy niekwalifikującej się do udzielenia jej kredytu;
  • przedstawieniem sfałszowanych dokumentów stwierdzających zdolność kredytową firmy;
  • ukrywaniem zadłużenia firmy, również w formie kredytów bankowych;
  • przedstawieniem nieprawdziwych danych dotyczących przedmiotu stanowiącego prawne zabezpieczenie kredytu;
  • przedstawianiem poręczycieli, którzy np.: legitymowali się fałszywymi dokumentami, podawali fałszywe dane o swoim stanie majątkowym i dochodach, byli poręczycielami kilku kredytów pobieranych przez jednego lub kilku kredytobiorców; Ø wzajemnym poręczaniem kredytów.

Wyłudzenia i oszustwa na rynku bankowym mogą również polegać na pozyskiwaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym za pomocą zgubionych, skradzionych bądź podrobionych dowodów osobistych, a także do zakładania firm oraz kont bankowych przy wykorzystaniu osób ubezwłasnowolnionych.

Ponadto uczestnicy rynku bankowego są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia związane  z wykorzystaniem nowych technologii, w tym nieuprawnioną penetrację zasobów informatycznych banku, phishing oraz skimming.

Penetracja W przypadku penetracji zasobów informatycznych banku, zagrożenie dotyczy głównie ryzyka zasobów utraty poufności danych i reputacji. Zagrożenia związane z penetracją zasobów możemy podzielić informatycznych na wewnętrzne – potencjalnie groźniejsze (wykonywane przez pracowników banków lub firm świadczących usługi na rzecz banku) oraz zewnętrzne, wykonywane przez osoby spoza banku, głównie za pośrednictwem Internetu.

W przypadku phishingu, który polega na pozyskiwaniu za pośrednictwem Internetu wrażliwych danych – haseł ID, loginów, itp., umożliwiających przestępcze dokonywanie operacji finansowych drogą elektroniczną, na kontach bankowych, bez wiedzy i zgody ich prawowitych właścicieli, można wyróżnić ataki: profilowane (ich celem jest konkretna osoba) lub masowe (np. rozsyłanie emaliowego spamu zapytań o dane autoryzacyjne, podstawianie stron internetowych). Skuteczność tych ataków jest niższa niż w przypadku ataków profilowanych, a stosowanie przez banki rozwiązania w postaci haseł jednorazowych, blokad konta przy niewielkiej liczbie prób błędnego logowania oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa przez klientów banku (nieodpowiadanie na emaile i śledzenie komunikatów na ekranie komputera) pozwala na ograniczenie tego typu zagrożeń.

Najnowsze wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *