Przestępstwa na szkodę interesów finansowych RP i UE

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiło zacieśnianie współpracy gospodarczej naszego kraju z podmiotami państw członkowskich. Również instytucje Unii Europejskiej  za pośrednictwem instytucjonalnych funduszy dystrybuują środki finansowe na szereg przedsięwzięć na terytorium RP. Szerokie spektrum tej dystrybucji pozwala na wskazanie potencjalnych obszarów, które mogą być wykorzystywane do działalności niezgodnej z prawem,  w tym w szczególności do popełniania takich przestępstw, jak:

  • przestępstwa przeciwko        działalności      instytucji           państwowych   oraz      samorządu terytorialnego,
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania,
  • przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania określonych przepisów podatkowych,
  • przestępstwa związane z dotacją lub subwencją, Ø przemyt celny i oszustwa celne.

Biorąc pod uwagę duży ciężar gatunkowy tych przestępstw należy pamiętać, że większość funduszy unijnych jest rozdysponowywanych w urzędach centralnych oraz wojewódzkich jednostkach samorządu terytorialnego w trybie administracyjnym. Kluczowe znaczenie mają tu zatem mechanizmy antykorupcyjne.

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *