Sądowe wzory pism i wniosków -1

Wzory pism

Zamieszczone pisma procesowe stanowią wzór, który należy dostosować do potrzeb danej sprawy.

Sprawy cywilne

Pozew o wstąpienie w stosunek najmu

Pozew o ustalenie prawa do grobu

Pozew o zapłatę

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wzór wniosku o odebranie ustnego oświadczenia o przyjęciu spadku
Wzór wniosku o przyjecie pisemnego oświadczenia o przyjęciu spadku
Wzór wniosku o odebranie ustanego oświadczenia o odrzuceniu spadku
Wzór wniosku o przyjecie pisemnego oświadczenia o odrzuceniu spadku

Wniosek o dział spadku

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Wniosek o odpis orzeczenia z klauzulą prawomocności / wykonalności

Wniosek o odpis orzeczenia z uzasadnieniem

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Apelacja

Zażalenie

Zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego

Wniosek o „upadłość konsumencką”
Zwrot kosztów podróży

Rodzinne

Pozew o alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia

Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu do zawarcia małżeństwa

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Pozew o rozwód

Zgodny wniosek o separację

Wniosek o zniesienie separacji

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o odpis postanowienia o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego

Wniosek o wyrok z uzasadnieniem

Zażalenie

Apelacja

Pozew o rozwód z ewentualnymi wnioskami

Pozew o separację

Pozew o zaspakajanie potrzeb rodziny

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej dziecka

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Wniosek o udzielenie zgody na leczenie

Zgoda na paszport dla mał.

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej

Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim

Wniosek osoby uprawnionej do uzyskania świadczeń alimentacyjnych
Pełnomocnictwo dla zagranicznego organu przyjmującego
Wniosek osoby uprawnionej do uzyskania świadczeń alimentacyjnych z Niemiec
Pełnomocnictwo dla organu przyjmującego w Niemczech
Wykaz organów przyjmujacych państw uczestników Konwencji nowojorskiej z 20.06.1956r.

Praca i ubezpieczenia

Odwołanie

Pismo procesowe

Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem

Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą prawomocności / wykonalności

Zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego

Zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego

Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

Sprawy karne

Prośba o widzenie

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

Wniosek o czasowe opuszczenie zakładu

Wniosek o przerwę w wykonaniu kary

Wniosek o warunkowe zwolnienie

Wniosek o zatarcie skazania

Wniosek o wyznaczenie obrońcy

Wniosek o rozłożenie kary na raty

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Zażalenie od wyroku Sądu Rejonowego

Zażalenie od wyroku Sądu Okręgowego

Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego

 

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *