Statystyczny wymiar przestępczości gospodarczej

 

W odróżnieniu od typowej przestępczości przeciwko mieniu, przestępstwa gospodarcze  w większości stanowią kategorię, której rejestrowane w regularnych statystykach rozmiary zależą w znacznie większym stopniu od aktywności wykrywczej organów kontrolnych oraz organów ścigania. Postępowania dotyczące określonych kategorii poważnej przestępczości gospodarczej  są zazwyczaj wszczynane nie na podstawie doniesień osób poszkodowanych, lecz w oparciu  o informacje własne organów państwowych pozyskane w wyniku realizowanych przez nie działań. Zarejestrowane w statystykach przypadki stanowią zatem tylko pewien wycinek przestępczości gospodarczej, której pełne rozmiary, przy uwzględnieniu ciemnej liczby (tj. skali przestępstw pozostających poza wiedzą właściwych organów ścigania), nie są znane i mogą podlegać wyłącznie szacowaniu w oparciu o przyjęte modele zjawisk gospodarczych i przestępczych.

Ponadto brak jest spójnych statystyk wszystkich służb, organów i instytucji, które pozwalają  na przekrojowe określenie skali zjawiska przestępczości gospodarczej. Dlatego też poniżej przestawione zostały jedynie wybrane dane w tym zakresie.

Według danych Policji za lata 2003-2014, liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych pozostaje na zbliżonym poziomie i w skali roku oscyluje wokół 150 000, przy czym w 2014 roku odnotowano najwyższą liczbę stwierdzonych przestępstw gospodarczych w analizowanym okresie, tj. 163 080 przestępstw.

Należy zwrócić uwagę, iż dane dotyczące zorganizowanych grup przestępczych pozostających  w zainteresowaniu CBŚP nie stanowią pełnego obrazu łącznej liczby grup przestępczych działających w tym obszarze. Przykładowo w 2014 roku Straż Graniczna prowadziła rozpoznanie 220 tego rodzaju grup (ekonomiczne 105, kryminalne 78, narkotykowe 25), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 140 (ekonomiczne 179, narkotykowe 4, multiprzestępcze 4),  a Żandarmeria Wojskowa – 21[1] (różnice te wynikają z ustawowego zakresu zadań poszczególnych służb)[2].

Grupy przestępcze o charakterze ekonomicznym w 2013 roku stanowiły najwyższy odsetek spośród wszystkich grup pozostających w zainteresowaniu Policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zgodnie z danymi CBŚP stanowiły one 39% ogółu grup przestępczych będących w tym czasie w zainteresowaniu Policji, według danych SG – 45%, natomiast ABW – 83%. W tym obszarze działały również wszystkie grupy pozostające  w zainteresowaniu ŻW[3].

W odniesieniu do kwestii związanych z zabezpieczeniem mienia pochodzącego z przestępstw, należy podkreślić, iż w ogólnej liczbie przestępstw, wiodącą kategorią w tym obszarze pozostają przestępstwa gospodarcze.

 

Najnowsze wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *