To największa bolączka polskich firm. Rosną zatory

Duża firma, większy problem

„Po wyjątkowo dobrym I kwartale 2017 roku, więcej przedsiębiorców negatywnie ocenia portfel należności w swojej firmie. W II kwartale aż 86 proc. firm (o 5 proc. więcej niż trzy miesiące temu) wskazuje na kłopoty z otrzymaniem zapłaty od kontrahentów w umówionym terminie. Tylko 14 proc. przedsiębiorców sygnalizuje, że nie ma żadnych problemów z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary lub usługi, gdzie jeszcze kwartał wcześniej ten odsetek był wyższy o prawie 5 proc.” – wskazano w raporcie KRD.

„Problemy z wyegzekwowaniem zapłaty od klientów najmocniej wystąpiły w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób. W I kwartale 21 proc. dużych firm sygnalizowało, że nie występują u nich żadne kłopoty z brakiem płatności w terminie. Teraz w ten sposób nie odpowiedziała żadna taka firma. Mało tego, 15 proc. przedsiębiorstw z ponad 250 pracownikami mówi otwarcie, że problem będzie narastał, gdzie trzy miesiące wcześniej tego zdania było tylko 3 proc.” – wskazał, cytowany w komunikacie, Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG.

Dłuższe oczekiwanie na pieniądze

W polskich firmach wydłużył się też przeciętny okres oczekiwania na zapłatę. W II kwartale 2017 roku przedsiębiorcy na opłacenie faktur przez kontrahentów czekali średnio 3 miesiące i 13 dni. To o 10 dni dłużej niż w I kwartale. – Mimo to, obecny okres oczekiwania na przelew od klienta jest prawie o dwa tygodnie dłuższy od długookresowej średniej. W ujęciu ostatnich ponad ośmiu lat, od kiedy przeprowadzamy badanie, to i tak zadawalający wynik – zaznaczył prezes KRD.

Według KRD zatory płatnicze w dalszym ciągu stanowią jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorców przy prowadzeniu i rozwoju własnego biznesu. Nieotrzymane pieniądze od kontrahentów odbijają się przede wszystkim na innych klientach firmy. Przedsiębiorca ma bowiem poważny kłopot – nie jest w stanie uregulować własnych rachunków, ponieważ na jego koncie brakuje należnych mu środków za sprzedane towary czy usługi. W drugim kwartale ten problem dotknął co czwartą badaną firmę i to dla polskich przedsiębiorców najczęstszy skutek braku płatności od klienta.

KRD podał ponadto, że prognozy przedsiębiorców nie są tak optymistyczne, jak jeszcze trzy miesiące wcześniej. Wzrósł bowiem odsetek firm, które prognozują kłopoty z odzyskaniem należności w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. W II kwartale tego roku wskazuje na to 16,2 proc. badanych, gdzie jeszcze kwartał temu odpowiedziało w ten sposób tylko 12,0 proc. Zatory płatnicze pogłębią się szczególnie mocno wśród firm, w których pracuje ponad 250 osób. Po pierwszym kwartale 2017 roku tylko 2,2 proc. dużych przedsiębiorstw szacowało, że prognozy pogorszą się, gdzie teraz obawy ma przeszło co piąty biznesmen.

Badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” jest cyklicznie realizowane od początku 2009 roku

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin Opublikowane przez:

12 komentarzy

 1. admin2
  admin2
  5 grudnia 2015
  Reply

  Liczba przestępstw gospodarczych raptownie wzrasta: średnio miesięcznie w Polsce dochodzi do ponad 16 tys. tego typu nadużyć. To o 3 tys. więcej niż rok temu. Do sierpnia było ich już w sumie 132 tys.” – informuje „Rzeczpospolita” na podstawie zestawienia przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

 2. admin2
  admin2
  5 grudnia 2015
  Reply

  Twoja firma ma długi? Za 15-30 tys. kupimy ją od ciebie i uwolnimy cię od komornika – setki takich ogłoszeń zamieszczanych jest w prasie i internecie.
  Zdesperowani i zadłużeni przedsiębiorcy szukają jakiegokolwiek wyjścia. Takie przejęcie nikogo od długu nie uwolni.Sprzedaży spółki towarzyszy zazwyczaj oszukańczy transfer majątku. Stary właściciel wcześniej (przed pozbyciem się spółki przyp. red.) sprzedaje to, co sprzedać się da, albo przenosi własność co cenniejszych rzeczy na rodzinę i znajomych. To jest złamanie art. 300 kodeksu karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności nawet do ośmiu ośmiu lat. http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7252979,Kryzysowy_przekret__kupie_spolke_z_dlugami.html#ixzz3tMtQfQvk

 3. admin2
  admin2
  6 grudnia 2015
  Reply

  Resort Sprawiedliwości a w szczególności sądy oraz prokuratura słusznie są ostro krytykowane za wyjątkowe- nawet w skali światowej- terminy rozstrzygania sporów gospodarczych..
  Jak się wydaje, w oparciu o rozmowy i wyrywkowy sondaż przeprowadzony w środowisku palestry, do podstawowych przyczyn należy zaliczyć:

  (a) brak kompetencji i znawców zjawisk gospodarczych w szeregach prokuratury (oraz policji);
  (b) brak kompetencji i znawców zagadnień gospodarczych wśród wielu sędziów większości szczebli;
  (c) brak przedmiotów oraz nauczania zagadnień prawa gospodarczego na studiach prawniczych;
  (d) brak kompetencji pośród biegłych sądowych od spraw gospodarczych;
  (e) niechęć lub brak środków finansowych na angażowanie w postępowaniach sądowych podmiotów wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym i prawie rynków kapitałowych (biegłych księgowych, audytorów, maklerów lub doradców inwestycyjnych);
  (f) brak specjalizacji w sprawach gospodarczych pośród szeroko rozumianego aparatu sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów itd.);
  (g) sporadyczne sięganie do postepowania arbitrażowego dla rozstrzygnięcia sporu; trudności w egzekucji wyroków sądów arbitrażowych włącznie z koniecznością potwierdzenia ich przez sąd;
  (h) brak systemu uaktualniającego wiedzę i praktykę sądowniczą w świetle szybkiej ewolucji prawa i praktyk gospodarczych;
  http://studioopinii.pl/hubert-janiszewski-niedouczona-temida/comment-page-1/

 4. admin2
  admin2
  6 grudnia 2015
  Reply

  We Włoszech zakończył się okres, w którym można było sprowadzić do kraju kapitały nielegalnie wywiezione za granicę. Do Włoch powróciło co najmniej 110 miliardów euro, a pięć procent tej sumy trafiło do skarbu państwa.

 5. admin2
  admin2
  6 grudnia 2015
  Reply

  1 lipca ruszy lawina umorzeń w sprawach, które od wielu lat ślimaczą się przed sądami. Beneficjentem zmian będą sprawcy ciężkich przestępstw. Za umorzenia dostaną jeszcze odszkodowania . Wszystko za sprawą nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która wprowadza zmianę art. 102 k.k. Skraca ona dodatkowy okres przedawnienia do pięciu lat, niezależnie od wagi czynu (patrz: grafika). To oznacza, że nawet jeżeli prokurator już postawił zarzuty w sprawie, będzie miał mniej czasu na jej zamknięcie. . http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/877766,okres-przedawnienia-w-kodeksie-karnym-to-kolejny-uklon-wobec-przestepcow.html

 6. admin2
  admin2
  7 grudnia 2015
  Reply

  Zabezpiecz majątek dłużnika zanim skończysz proces
  Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2006 r.; Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) przed uzyskaniem prawomocnego wyroku przeciwko dłużnikowi można – po wydaniu wyroku przez sąd I instancji w postępowaniu gospodarczym, skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 47919a w sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.

 7. admin2
  admin2
  8 grudnia 2015
  Reply

  Przedsiębiorca uniewinniony! Nie musi płacić 2 milionów akcyzy za melasę . Poznańscy celnicy tak czujnie pilnują państwowego budżetu, że jako artykuł do palenia – taki jak tytoń – zaliczyli indyjską melasę do odświeżania powietrza, używaną w kominkach zapachowych. Zrobili przestępcę z młodego przedsiębiorcy i skierowali do sądu akt oskarżenia. Naliczyli też stosowną akcyzę.- Dowodów w tej sprawie nie zabrało. Po prostu ich nie ma – powiedział sędzia Jacek Tylewicz z poznańskiego sądu, po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego 26-letniego przedsiębiorcę od sprzedawania melasy zapachowej bez akcyzy.
  Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/1016173,przedsiebiorca-uniewinniony-nie-musi-placic-2-milionow-akcyzy-za-melase,id,t.html

 8. admin2
  admin2
  8 grudnia 2015
  Reply

  Uniewinniony po 13 latach procesu: będę żądał milionów . Prokurator zarzucił mu: udział w gangu, próby wyłudzenia odszkodowania i zwrotu VAT-u, fałszerstwo faktur. Po 13 latach został prawomocnie oczyszczony z zarzutów. Teraz będzie walczył o ponad 9 mln zł odszkodowania. W latach 90. Jarosław L. miał firmę, która m.in. handlowała podzespołami elektronicznymi. Jesienią 1997 roku przewoził je na Słowację. 10 km przed granicą jego samochód zderzył się z ciężarówką. Pożar strawił cały towar. L. nie martwił się – układy scalone były ubezpieczone w PZU na 2,7 mln zł. Po wypadku ubezpieczyciel – zamiast wypłaty odszkodowania – złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.. Teraz przedsiębiorca zapowiada pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny 10-miesięczny areszt. Roszczenia wobec Skarbu Państwa wyliczył na 200 tys. zł. Nie została także rozstrzygnięta kwestia wypłaty odszkodowania przez PZU. Jarosław L. będzie domagała się od ubezpieczyciela ponad 9 mln zł odszkodowania z odsetkami.

 9. admin2
  admin2
  8 grudnia 2015
  Reply

  Przedsiębiorca to nie przestępca, ale nie dla urzędników

  Gdyby na podstawie relacji przedsiębiorców ktoś chciał opracować schemat upadku, wyglądałby on tak:
  Najazd na dom policji, CBŚ, ABW, CBA zazwyczaj o 6 rano. Ktoś krzyczy do domofonu: „Policja, otwierać”! Do środka wpadają mężczyźni z bronią. Jeden pokazuje zezwolenie na rewizję i zajęcie wszystkich wartościowych rzeczy. Policjanci nakładają kajdanki na ręce.
  – To było 25 września 2003 r. Żona, dzieci w strachu, a ci grzebią w szafach – opowiada Lech Jeziorny. – Nie wiedziałem, co się dzieje.
  Transport do prokuratury. Klatka metr na dwa metry z grubymi żelaznymi prętami. W klatce siedzi się bez kajdanek. Do łazienki idzie się już skutym.
  Po kilku godzinach albo następnego dnia jest przesłuchanie.
  Prokurator pyta: Wiek? Zazwyczaj ok. 40. Wykształcenie: wyższe. Zajęcie: przedsiębiorca. Stan cywilny: żonaty. Dzieci: jedno, dwójka albo i więcej. Majątek: dom, samochód, udziały w spółkach. Dotychczas niekarany.
  Prokurator mówi: Teraz wykażemy pańską (pani) przestępczą działalność.
  Zarzuty? Działanie na szkodę spółki albo sprawa karnoskarbowa za fałszowanie faktur, przyjmowanie fikcyjnych faktur, wyłudzenia VAT. Ta druga zawsze wypływa po wcześniejszej kontroli skarbowej.
  Czasem chodzi o drobiazg. Inspektor skarbowy stwierdził, że taka firma tekstylna jak Nina powinna więcej wyrzucać odpadków materiału na śmieci, niż w rzeczywistości robiła. Wniosek? Pewnie część tkanin wywoziła na śmietnik tylko na papierze, a tak naprawdę sprzedawała na boku, bez podatku. Zarzut i do zapłaty 3 mln zł. – Myślałam, że to kawał – mówi Cholewicka.
  Szef zielonogórskiej firmy Eltor-Pol działającej w branży energetycznej i elektronicznej Zbigniew Leszczyński przez pół roku źle rozliczył się z drobnej części przychodów – chodziło o 7,5 tys zł. Ale inspektor skarbowy nałożył na firmę karę – 1,3 mln zł – jakby nieprawidłowości dotyczyły całych jej obrotów. Firma nie miała z czego płacić. Pojawiły się więc zarzuty podatkowe i zajęcie majątku.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej poprosiło Optimusa Kluski o sprzedanie produkowanych przez siebie komputerów firmie zagranicznej. Następnie resort odkupił od niej sprzęt, oszczędzając na VAT. W ustawie był zapis, że jeżeli komputer jest sprowadzony z zagranicy, nie płaci się podatku. Ale jeżeli komputer jest zakupiony w Polsce, to trzeba zapłacić 22 proc. VAT. Zarzut skarbówki? Wprowadzenie w błąd urzędów celnych co do miejsca wyprodukowania sprzętu. Identycznie było w sprawie innego producenta komputerów JTT.
  Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,7861675,Przedsiebiorca_to_nie_przestepca__ale_nie_dla_urzednikow.html#ixzz3tle5Udkb

 10. admin2
  13 grudnia 2015
  Reply

  OPINIA PRYWATNA
  Treść artykułu 393 §3 k.p.k. jest następująca: „mogą być odczytywane na
  rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym,
  w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki”. Przepis ten
  otwiera drogę ekspertyzie prywatnej i daje szansę na realne zwiększenie kontradyktoryjności.
  W doktrynie procesu karnego, ustalając zakres pojęciowy terminu
  prawniczego „opinia prywatna”, przyjmuje się, że chodzi o opinię sporzą-
  dzoną przez rzeczoznawcę (specjalistę lub biegłego) na zlecenie uczestnika
  procesu karnego,

 11. admin2
  admin2
  7 maja 2016
  Reply

  KORZYŚCI Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.

  UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ODDŁUŻANIE OSOBY PRYWATNEJ, JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW

  ODDŁUŻENIE.

  Upadły ma pewność oddłużenia. Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli; mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania, ale tylko te zaistniałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

  SPŁATA TYLKO CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH.

  Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli trwającego maksymalnie 3 lata już po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Poprawa sytuacji upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli, zwłaszcza na skutek wyższych zarobków bądź dochodów z działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli. Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.

  ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

  Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

  ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ.

  Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

  ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

  Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi. ­­­­­­­­

  ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK.

  Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

  WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO

  Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

  KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DO UMORZENIA NA ZASADACH OGÓLNYCH

  Koszty wszelkich postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi, a następnie umorzonych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, podlegają zgłoszeniu do masy upadłości, a więc podlegają ogólnym regułom umorzenia w upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie muszą być w całości spłacalne w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. Niejednokrotnie ten sam dług generuje koszty postępowania obciążające dłużnika u kilku komorników z uwagi na zmianę komorników prowadzących postępowania egzekucyjne.

  MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI.

  Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania. Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego.

  ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE.

  Potrzebne każdemu dłużnikowi.

  WZMOCNIENIE POZYCJI DŁUŻNIKA WOBEC JEGO WIERZYCIELI.

  Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek! Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.

  WYKREŚLENIE Z REJESTRU.

  Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *