Druki i wnioski do pobrania – Urząd Miasta , Gminy

Druki i wnioski do pobrania

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) (221kB) word
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2) (138kB) word
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) (78kB)word
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4) (138kB) word
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5) (44kB) word
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (35kB) word
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (35kB) word
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (35kB) word
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (55kB) word
Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (29kB) word
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (30kB) word
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (31kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego (28kB) word
Wniosek o wydanie opinii o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzją o warunkach zabudowy (30kB) word
Zgłoszenie zamierzenia budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę (z projektem budowlanym) (40kB) word
Zgłoszenie robót budowlanych / rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę (bez projektu budowlanego) (35kB) word
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (12kB) word
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (36kB) word
Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych (34kB) word

 • Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
 • Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Sposób określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 01.02.2015r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podajemy bez zaokrągleń , uwzględniając grosze (dwa miejsca po przecinku).

 • Wydział Inżyniera Miasta
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Wzory formularzy podatkowych

 • Wydział Komunikacji

I. Druki dotyczące rejestracji pojazdów

Wniosek właściciela o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu (88kB) pdf
Wniosek współwłaścicieli o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu (100kB) pdf
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnikowej) (413kB) pdf
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.pdf (531kB) pdf
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (35kB) pdf

II. Druki dotyczące transportu drogowego

WKM-01 oświadczenie ogólne.docx (17kB) word
WKM-02 wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób s.osobowym i 7-9.docx (23kB) word
WKM-03 wniosek o idzielenie licencji na posrednictwo przy przewozie rzeczy.docx (22kB) word
WKM-04 wniosek o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.docx (23kB)word
WKM-05 wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx (22kB)word
WKM-06 oświadczenie-osoba zarządzajaca.docx (19kB) word
WKM-07 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne.docx (21kB)word
WKM-08 oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.docx (20kB) word
WKM-09 wykaz pojazdów.docx (18kB) word
WKM-10 oświadczenie-zarządzający.docx (20kB) word
WKM-11 oświadczenie-zarządzający II.docx (21kB) word
WKM-12 oświadczenie dotyczące bazy ekspoloatacyjnej.docx (21kB) word
WKM-13 oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.docx (20kB) word
WKM-18 zawiadomienie o zrzeczeniu się luprawnienia do wykonywania transportu drogowego.docx (20kB) word
WKM-19 wniosek o udzielenie-zmianę licecnji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.docx (20kB) word
WKM-20 oświadczenie o niekaralności.docx (20kB) word
WKM-21 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu transportu drogowego.docx (17kB) word
WKM-22 oświadczenie- użyczenie pojazdu w celu wykonywania transportu zarokowego TAXI.doc (25kB)word
WKM-23 Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób-rzeczy.docx (31kB) word
WKM-28 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.docx (20kB) word

III. Druki dotyczące przewozów regularnych

WKM-14 wniosek o udzieleniezmiane zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.docx (19kB) word
WKM-15 zobowiązanie- przewozy regularne.docx (17kB) word
WKM-16 wykaz pojazdów-przewozy regularney Dokument programu Microsoft Word.docx (15kB) word
WKM-26 WNIOSEK o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.docx (22kB) word
WKM-27 WNIOSEK o uzgodnienie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem- zarządzającym jest G.M. Ś-cie.docx (19kB) word

IV. Druki dotyczące ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów nauki jazdy/wykładowców

WKM-24 wniosek o wpis instruktora do ewidencji.pdf (559kB) pdf
WKM-25 wniosek o przedluzenie-zmianę legitymacji instruktora nauki jazdy.odt (7kB) plik
WKM-29 wniosek o wpis do rejestru OSK.pdf (75kB) pdf

 • Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Edukacji 

 • Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu (108kB) word
Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej/ Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4. ustawy o ochronie przyrody (33kB) pdf
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/ prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego (33kB) pdf
Zawiadomienie o zajęciu terenu nieruchomości (30kB) word
Protokół oględzin zajętej nieruchomości (43kB) word
Zgłoszenie terminu zwolnienia terenu nieruchomości (25kB) word
Protokół zwolnienia terenu nieruchomości (40kB) word

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów

 

 

 •  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym.doc (36kB)word

 • Biuro Rzeczy Znalezionych

Poświadczenie znalezienia rzeczy (36kB) word
Protokół przyjęcia znalezionej rzeczy (28kB) word
Protokół przekazania znalezionej rzeczy (33kB) word

Ostatnie wpisy

Archiwa

admin2 Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *