Usługi

Przeprowadzamy prelekcje/szkolenia/wykłady o tematyce:

 • PRZECIWDZIAŁANIE I WYKRYWANIE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH – stosowane techniki, wykrywanie, przeciwdziałanie.
 • OAZY PODATKOWE – korzyści, rejestracja, prowadzenie, anonimowe konta bankowe i spółki.

Dodatkowo dla członków zarządu, przedsiębiorców oraz osób prywatnych :

 • Przygotowujemy audyty śledcze, dochodzenia gospodarcze, opinie, ekspertyzy wyjaśniające w jaki sposób przedsiębiorca, członek zarządu został nakłoniony, wprowadzony w błąd, oszukany, włącznie ze wskazaniem
  w jaki sposób przestępstwo zostało dokonane oraz wskazanie osób
  za to odpowiedzialnych – mocodawców lub pomysłodawców
  i innych z tym powiązanych.
 • Opinie i ekspertyzy, mogą być składane w Prokuraturze, Policji, Urzędzie Skarbowym , Urzędzie Celnym i innych instytucjach na etapie postępowania przygotowawczego, jak również podczas przewodu sądowego.
 • Opinie przygotowuje Biegły ds.przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych.
 • Współpracujemy z Biegłymi Sądowymi w zakresie ekspertyz w zakresie : dokumentów  badań pisma ręcznego i psychografologii , ekspertyz dokumentów, badania autentyczności oraz autorstwa pisma ręcznego, podpisów, odcisków stempli i pieczątek , księgowości, rachunkowości, finansów, ekonomi, wyceny spółek, badania sprawozdań finansowych, planów połączeń, podziałów i przekształceń , wyceny przedsiębiorstw , spółek , firm , fundacji , wyceny aportów , marki , znaków towarowych , licencji , patentów , wyceny korzyści utraconych , szkód gospodarczych , oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

Dla przedsiębiorców, działów księgowych, pracowników działów sprzedaży, bankowców firm telekomunikacyjnych, produkcyjnych i innych oferujemy:

 • Opracowanie prognozy rozwoju przestępstw gospodarczych,
  w celu wypracowywania skutecznych metod zapobiegawczych.
 • Dokonanie oceny zagrożenia przestępczością gospodarczą oraz analizę negatywnych zjawisk zachodzących w gospodarce na terenie Polski i krajów ościennych, skąd wiele pomysłów na oszustwa zostaje wprowadzonych,
  po dopasowaniu do realiów gospodarczych oraz polskiego prawa.